FYI: ข่าวไทยจาก นสพ. เยอรมัน ประจำวันที่ 29.11.08

สรุป สั้นๆจากสองฉบับ
โดยรวมไม่ต่างอะไรมากจากที่คนไทยรู้จากนสพ.ไทยและอย่าคิดว่าฝรั่งไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจคนไทย

1."ข่าวลือปฏิวัติ แทนความสุขจากการพักร้อน"
ในประเทศไทยเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่น และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยึดสนามบินที่กรุงเทพ
นายกฯ สมชาย ประกาศภาวะฉุกเิฉินที่สนามบินทั้งสองในกรุงเทพ และประกาศว่า "ผู้ประท้วงไม่มีสิทธิ์ เอาคนไทยทั้งประเทศมาเป็นตัุวประกัน"

ในข่า่วบอกต่อไปว่า
– ที่นายก ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อจะได้เอาผู้ประท้วงออกได้ง่าย
– ในกทม. มีแต่ข่าวลือเรื่องปฏิวัติ มีกำลังทหารจากกาญจนบุรีเ้ข้ากทม.
– ที่พธม.ทำไปเพราะต้องการให้ไทยตัดขาดจากโลกภายนอก
– โฆษกกองทัพไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับทั้งพธม. และ รัฐบาล

การปิดสนามบินทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก
การบินไทยขาดทุนวันละมากกว่า 11 ล้านยูโร หรือประมาณ 550 ล้านบาท
และเป็นการทำลายช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเทียวจะมา (นักท่องเที่ยว มากกว่า
125000 คนต่อวันจะหายไป เดินทางไม่ได้ 2 ใน 3 เป็นชาวต่างชาติ)
– สถานฑูตเยอรมัน บอกคนเยอรมันให้ลงทะเบียนไว้กับที่สถานฑูตป้องกันการสูญหายในยามวิกฤต
– ฝ่ายผู้ประท้วง มีการนำสุขาเคลื่อนที่ ร้านค้าหาบเร่ และดัดแปลงทำที่นอน
– นักท่องเทียวชาวเยอรมัน มากกว่า 1200 คน ต่อวัน ไม่สามารถมาเที่ยวเมืองไทยได้ แต่บริษัททัวร์ให้ออพชั่นเลื่อนไปสองอาทิตย์ได้
– นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ประมาณ 150 คน ต่อวัน ไม่สามารถกลับมาที่เยอรมันได้
– อาจใช้ สนามบินภูเก็ตรับส่งนักท่องเที่ยวกลับเยอรมันเเทน
นอก
จากนี้ยังมีคำอธิบาย ความขัดแย้งในไทยว่า ผู้ประท้วงใช้ชื่อว่า พธม.
ต้องการขับไล่รัฐบาล เหตุผลคือ รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นของทักษิณ ชินวัตร
ที่เตรียมหาทาง ให้ทักษิณกลับมามีอำนาจในไทย อนึ่ง
พธม.ต้องการจำกัดอำนาจประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและพยายามจะสร้างรัฐบาลของ
ตัวเอง

2. "ทหารไทยไม่เชื่อฟังรัฐบาล"
กองทัพไม่ปฏิเสธการยึดสนามบิน

เนื้อข่าวพอสรุปได้ว่า
– ผู้ประท้วงไม่ยอมแพ้ จะสู้จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง
– ตำรวจจะปฏิบัิติรุนแรงขึ้นกับผู้ประท้วง
– พธม ยึดทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมือง
– อย่างไรก็ตาม ไฟที่สุวรรณภูมิไม่ถูกตัดเหมือนที่รัฐสภา พธม.สามารถเข้าไปนอนตากแอร์อย่างสบายภายในอาคาร
– ไม่ต้องกลัวการยึดสนามบินที่รุนแรงนี้
– รัฐบาลไร้น้ำยา ทั้งทหารและตำรวจไม่มีใครเชือฟัง มันมีโอกาสสูงที่จะมีปฏิวัติ แต่พวกนายพลก็ปฏิเสธเสมอ

ที่ว่าจะปฏิวัติ ก็ด้วยเหตุผลที่คนไทยไม่มีใครกล้าพูดต่อที่สาธารณะ
มีบางส่วนของราชวงศ์ต้องการให้ทหารไม่ทำอะไรพวก พธม. และ
กองทัพเชื่อฟังราชวงศ์มากกว่ารัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา

บริษัททัวร์ของเยอรมันพยายามจะนำผู้โดยสารที่ติดค้างส่งไปที่ภูเก็ตที่ห่าง
จากกทม. 800 กิโลเมตร ด้วยรถบัส เพื่อให้พวกเขาบินจากที่นั่น กลับบ้าน

แปลอาจไม่ค่อยดี เพราะ แปลตรงๆ ด้วยความรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์ครับ
ถ้าสนใจก็ขอให้เม้นต์ไว้ แล้วว่างๆจะหามาแปลให้อีกครับ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to FYI: ข่าวไทยจาก นสพ. เยอรมัน ประจำวันที่ 29.11.08

  1. Tikky says:

    ขอบคุณครับ ^ ^

  2. Pitaksit says:

    Merci … แต่ละประเทศ แม่ง ออกข่าวไม่เหมือนกันเลย จะเชื่อใครหละเหนี่ยะ..  คราวนี้ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s