เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัว ที่ไม่เคยรู้

สวัสดี มิตรสหาย ดั่ง ญาติสนิท ทั้งหลาย
ได้เจอบทสัมภาษณ์ดีๆ กับ คุณ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น ที่มีข้อมูลที่แตกต่าง น่าสนใจ ชวนคิดและวิพากษ์ เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย
จึงส่งมาแบ่งปันกัน ค่อนข้างยาว แต่พอจะสรุปได้ว่า
วืธีคิดค่าไฟ หรือ การวางแผนพลังงานของประเทศไทย นั้นผิดพลาด เพราะมีจุดประสงค์หลักคือ กำไรของบริษัท หรือ กฟผ. มากกว่าที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ไฟ
เมื่อวางเป้าหมายอันไม่เห็นหัวคน ผิดไปแล้ว ก็ทำให้ทำทุกอย่างเพื่อกำไร ทำให้มีการพยากรณ์ค่าใช้พลังงานที่สูงเกินความเป็นจริง มีการวางแผนการลงทุนที่บิดเบี้ยวเพื่อกำไร มากกว่าประโยชน์ต่อประชาชน อย่างเช่น
การจัดแบ่งส่วนการใช้ไฟฟ้าที่ผิดสัดส่วน โดยเฉพาะ การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการรายใหญ่ เช่น ห้างใหญ่ๆ อย่าง พารากอนที่ห้างเดียวก็ใช้ไฟฟ้าเท่ากับเขื่อนป่ามูลทั้งเขื่อน แทนที่จะดูความต้องการใช้ไฟที่แท้จริงของประชาชน ที่ต่ำกว่ามาก
หรือ อย่างการอุดหนุนไฟฟ้าต่ออุตสาหกรรมที่ผิดสัดส่วน เช่นไปอุดหนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามาก แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ค่าจีดีพี) ของประเทศสักเท่าไหร่
หรือ การเลือกแหล่งพลังงานที่ผิดแบบ โดยเฉพาะ การมุ่งหมายกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเดียว โดยละเลย การผลิตไฟฟ้าแบบอื่น เช่น จากพลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียน
หรือ การเลือกที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะใช้ทุนมาก ผลิตไฟฟ้าแบบรวมศุนย์ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพราะต้องสูญเสียไฟฟ้าในการขนส่งมาก อีกทั้งยังเป็นการทำลายสิ่งเเวดล้อม แทนที่ ที่จะเน้นสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก ที่จะกระจายไปทั่วประเทศ ตอบสนองต่อแหล่งที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นจุดๆไป ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีผู้โต้แย้งว่า การไฟฟ้า ก็ยังเป็นของรัฐบาล เป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่ การที่ยอมเสียประโยชน์ของประชาชน เพื่อประเทศชาติ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
แต่ว่า เมื่อลองมาดู ว่า ผลกำไรของการไฟฟ้าตกอยู่กับใครนั้น พบว่า ตกอยู่กับคนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้น
ดังนั้นการจะเสียประโยชน์เพื่อชาตินั้น เป็นการลดกำไร เพื่อประโยชน์ของชาวไทยโดยถ้วนหน้ากัน จะดีกว่าหรือไม่
กล่าวโดยสรุป คือ ผิดพลาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่วิธีคิดตั้งแต่ต้นเเล้ว ซึ่งสุดท้าย ผู้ได้ประโยชน์ก็จะเป็นเพียงผู้บริหารระดับสูงและผู้ถือหุ้นเท่านั้น ส่วนภาระต่างๆก็จะผลักภาระไปที่ผู้บริโภครับผิดชอบในรูปของค่าไฟที่แพงขึ้นๆ หรือ ไปเบียดเบียน ชาวบ้านเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ทำลายสิ่งเเวดล้อม อย่างเช่น ชาวบ้านเขื่อนปากมูลที่ต้องเข้ากรุงเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนในการทำมาหากินบนพื้นดินของปู่ย่าตายาย เป็นต้น และมันก็จะเป็นวงจรอุบาทว์ไม่มีวันจบสิ้น อีกวงจรหนึ่งของสังคมไทย
 
ว่าจะสรุปโดยย่อ แต่ก็กินความไปเยอะ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านฉบับเต็มได้ข้างล่างหรือ ในอินเตอร์เน็ตที่เว็บ
ถ้ามีความสนใจเพิ่มเติมก็สามารถเเวะเข้าไปชมในเว็บไซต์ของ คุณชื่นชมได้ที่
ถ้าการนำข้อมูลนี้มาเสนอจะเป็นการนำมะพร้าวห้าวมาขายสวน ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
หวังว่าจะไม่เป็นการรบกวน มิตรสหายมากเกินไป
 
ด้วยจิตคารวะ
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัว ที่ไม่เคยรู้

 1. Tirawut says:

  พลังไทย เป็นอะไรกับพลังประชาชนวะ

 2. sutatch says:

  Hey do u have any plan for easter?

 3. Boonsan says:

  คนไทยก็เงี้ยแหละต้องทำใจ!!
  (ถ้าคนไทยคิดเป็น ไม่เห็นแก่ตัว ป่านนี้ เมืองไทยใหญ่กว่าสหรัฐฯแล้ว!!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s