เห็นช้างขึ้ อย่าขี้ตามช้าง

แล้วคุณช้างจะทำความสะอาดอย่างไร
ก. ใช้ทิชชู่ช้าง
ข. ใช้ชานอ้อยที่กินเหลือ (จะเหลือไหมเมื่ออ้อยเข้าปากช้าง)
ค. ใช้งวงพ่นน้ำ
ง. ลุกไปเลย ไปลากซุง ให้คนลอดท้อง ตามปกติ
 
ยีจริง
 
ด้วยความอุปการะคุณ จาก ยีบัด
storythai.com/user/yeebud
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s